Så här blir du medlem

Stöd Byalaget VEGA och dess verksamhet genom att bli medlem redan i dag.

  • Medlemsavgift per år
    100 kr/person, eller
    200 kr/familj (barn upp till 20 år)
  • Betalning (ange namn och adress)
    Bankgiro: 5643-8567
    Swish: 123 634 52 92