Styrelsen för Byalaget Vega 2018

Ordförande

Mikael Petersson

Övriga styrelseledamöter

Lars Hjalmarsson

Roland Johansson (sekreterare)

Leif Karlsson

Peter Pettersson

Henrik Rylander

Eva Vegborn (kassör)