Om Vegby.se

Vegby.se drivs gemensamt av Byalaget Vega Ekonomisk förening, Vegby sportklubb, Vegby vägförening och Vegbyortens hembygdsförening, men administreras av Byalaget Vega.

Nuvarande administratör för Vegby.se är Peter Pettersson i Vegby.

Vegby.se har som ambition att presentera relevant och intressant information som har med Vegby med omnejd att göra. De geografiska gränserna för detta är inte skrivet i sten, utan är något flytande, men själva det geografiska kärnområdet torde bäst kunna beskrivas utgöra de gamla socknarna Finnekumla socken, numera Finnekumla distrikt, och Södra Säms socken, numera Södra Säms distrikt. Vi värjer oss dock ingelunda från att ta med ”utsocknes” material!