Om Vegby.se

Vegby.se drivs gemensamt av Byalaget Vega Ekonomisk förening, Vegby sportklubb, Vegby vägförening och Vegbyortens hembygdsförening, men administreras av Byalaget Vega.

Nuvarande administratör för Vegby.se är Peter Pettersson, som även är styrelseledamot i Byalaget Vega Ekonomisk förening.