Södra Sämsjöns Fiskevårdsområdesförening (FVOF)

Styrelsen för Södra Sämsjöns FVOF 2018

Ordförande

Nils Nilsson

Övriga styrelseledamöter

Anders Ekengren

Enar Hemmings

Leif Jansson

Viktor Karlsson

Göran Magnusson

Torbjörn Sjögren

 

Suppleanter

Mikael Hulander

Johan Sparre

 

Revisorer

Göran Carlsson

Karin Sjögren

 

Valberedning

Rolf Johansson

Mats Roslund