Om Vegby-bladet

Till våra läsare

Vegby-bladet, liksom föregångaren VSK-bladet var en gratis-tidning som sponsrades av några annonsörer. Under covid-19 epidemin 2020 utvärderades möjligheterna att fortsätta driva utgivningen av tidningen. Tryckkostnader och det faktum att mycket av dagens kommunikation sker digitalt gjorde att tidningen först pausade utgivningen då eventuella evenemang att informera om starkt avråddes för under pandemin vilket gjorde att det inte fanns något att infomera om, och efter pandemin beslutades att all kommunikation fortsättningsvis skedde i digital form via mailutskick, sociala medier och direkt på hemsidan vegby.se

Fakta

Vegby-bladet gavs ut 4 gånger per år av de tre föreningarna Vegby Sportklubb, Vegbyortens Hembygdsförening och Byalaget Vega tillsammans. Bladet delades ut gratis till hushållen i Vegby med omnejd och publiceras på denna webbplats, <www.vegby.se>.

Redaktionen

2020. Max Vegborn, Per-Erik Frilander, Mikael Petersson, Rolf Johansson och Maritha Wegstrand.

2019. Tomas Karlsson, Per-Erik Frilander, Mikael Petersson, Rolf Johansson och Maritha Wegstrand.

Kontakt

All kontakt om publicering har upphört, men önskan om en artikel kan fortfarande skickas via mejl på adressen <vegbybladet[at]vegby.se>.

Annonsering

Priset för en 1⁄4-sida var 1000 kr och publicerades 4 gånger, det vill säga under ett år.

Artiklar

Information om artiklar med lokal anknytning. Texter och bilder mejlades eller lämnades in i digitalt format.

Vänligen se arkivet på vegby.se för åtkomst till samtliga utgivningar.

Glöm inte att stödja våra föreningar med ditt medlemskap!