Om Vegby-bladet

Till våra läsare

Vegby-bladet, liksom föregångaren VSK-bladet har alltid kommit ut i pappersformat. Det är en gratis tidning som sponsras av några annonsörer. Tyvärr täcker det inte kostnaden för tryck av tidningen och föreningarna som ligger bakom bladet har allt svårare att få ekonomin att gå ihop. Dessutom påverkar papper och utkörning naturligtvis vår miljö.

Vi vill därför göra ett försök att träda in i den digitala värden och erbjuda tidningen på mail. Det ger också möjlighet att nå ut långt utanför utgivningsområdet. Dessutom kommer du att få den i färg. Gör en insats för Vegby-bladets överlevnad och vår miljö. Vår förhoppning är att vi ska kunna gå över till att bli helt digitala framöver.

Mejla till <vegbybladet[at]vegby.se>, ange mejladress, namn och postadress, så lägger vi upp din mejladress för utskick.

Fakta

Vegby-bladet ges ut 4 gånger per år av de tre föreningarna Vegby Sportklubb, Vegbyortens Hembygdsförening och Byalaget Vega tillsammans. Bladet delas ut gratis till hushållen i Vegby med omnejd och publiceras på denna webbplats, <www.vegby.se>.

Vänligen notera att Vegbybladet pausat utgivningen tills vidare

Redaktionen

Tomas Karlsson, Per-Erik Frilander, Mikael Petersson, Rolf Johansson och Maritha Wegstrand.

Kontakt

Du kontaktar redaktionen enklast via mejl på adressen <vegbybladet[at]vegby.se>.

Annonsering

Priset för en 1⁄4-sida är 1000 kr och publiceras 4 gånger, det vill säga under ett år. För annonsering, mejla till redaktionen.

Artiklar

Hjälp oss gärna med artiklar med lokal anknytning. Texter och bilder mejlas eller lämnas in i digitalt format.

Nästa nummer

Nr 3 2019 utkommer vecka 39. Deadline för artiklar till nästa nummer är 16 september.

Glöm inte att stödja våra föreningar med ditt medlemskap!