Bli medlem!

Vill du bli medlem i vår hembygdsförening så kan du sätta in 100 kr (per person) på bankgiro 216-1826, Vegbyortens hembygdsförening. Skriv namn och adress i meddelandefältet.