Bygdeband – lokalhistoria på orten

Bygdeband är en öppen föreningsdriven webbplats för lokalhistoriskt material och är uppbyggd kring platser runt om i Sverige. Förutom fakta och berättelser om platserna finns knutet bilder och dokument, information om personer som någon gång bott på platsen, men även ljudfiler och filmer. Sammantaget handlar det om över en miljon platser, bilder, dokument och personer, och innehållet växer hela tiden.

För materialet står Sveriges Hembygdsförbunds hembygdsföreningar. Bygdebands innehåll bygger alltså på föreningsarbete och alla Sveriges platser är inte täckta. På en del platser finns mycket information och kring andra mindre. Det är alltså kostnadsfritt om man är med i Hembygdsförbundet.