Styrelse och funktionärer 2019

Ordförande
Wilhelm Josefsson

Övriga styrelseledamöter
Birgitta Kumpumäki
Börje Wegstrand
Ingemar Skattberg
Maritha Wegstrand (kassör)
Rolf Johansson (sekreterare)
Yvonne Henriksson

Suppleanter för ett år
Margaretha Svedberg
Mona Rohdin

Revisor
Ewa Wegstrand
Jörgen Andersson

Revisorsuppleanter för ett år
Ingemar Claesson
Gun-Britt Andersson

Stugvärdinnor på ett år
Berit Sjölin
Birgitta Kumpumäki (sammankallande och nyckelansvarig)
Gun-Britt Johansson
Gun-Britt Vegborn
Mona Rohdin
Monica Ekman
Åsa Asplund

Valborgskommittén
Arne Johansson
Birgitta Kumpumäki
Börje Wegstrand
Rolf Johansson
Wilhelm Josefsson (sammankallande)

Våffelsöndagskommittén
Stugvärdinnorna (se ovan) med Birgitta Kumpumäki som sammankallande