Styrelse och funktionärer 2018

Ordförande

Wilhelm Josefsson

Övriga styrelseledamöter

Birgitta Kumpumäki

Börje Wegstrand

Ingemar Skattberg

Maritha Wegstrand (kassör)

Rolf Johansson (sekreterare)

Yvonne Henriksson

Suppleanter för ett år

Margaretha Svedberg

Mona Rohdin

 

Revisor

Ewa Wegstrand

Revisorsuppleanter på ett år

Gun-Britt Andersson

Ingmar Claesson

 

Stugvärdinnor på ett år

Berit Sjölin

Birgitta Kumpumäki (sammankallande och nyckelansvarig)

Gun-Britt Johansson

Gun-Britt Vegborn

Mona Rohdin

Monica Ekman

Åsa Asplund

 

Valborgskommittén

Arne Johansson

Birgitta Kumpumäki

Börje Wegstrand

Rolf Johansson

Wilhelm Josefsson (sammankallande)

 

Våffelsöndagskommittén

Stugvärdinnorna (se ovan) med Birgitta Kumpumäki som sammankallande