Kommande trafikförbättringar?


Den 20 mars i år gjordes en rundvandring i Vegby där deltagarna enades om att ”problembilden [främst gäller] bristande trafiksäkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter, bl. a för skolbarn som korsar vägen på väg till skolan” och att det även fanns ”trafiksäkerhetsbrister för övriga trafikanter i Vegby”.

Läs mer om denna rundvandring här.

Vegby på Sverigekartan!