Nu är det dags att fylla i Byalaget Vegas enkät 2018!

  • Har du fått enkäten på papper, men vill hellre fylla i den digital?
  • Har du inte fått någon enkät, men bor i Vegby med omnejd?

Då kan du fylla i enkäten här!

 

Julnumret, nr 4 2018, ute nu!

Grannsamverkan?

Är du intresserad av att vara med i en grupp som jobbar med grannsamverkan mot stöld och inbrott? Läs mer om detta här.

Trafikförbättringar i Vegby?

Den 20 mars i år gjordes en rundvandring i Vegby under Trafikverkets ledning där deltagarna enades om att ”problembilden [främst gäller] bristande trafiksäkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter, bl. a för skolbarn som korsar vägen på väg till skolan” och att det även fanns ”trafiksäkerhetsbrister för övriga trafikanter i Vegby”. Läs mer om denna rundvandring här.

Vegby på Sverigekartan!

Facebook: ”Vegbybor”

Facebook: ”Vegby köp & sälj"