Grannsamverkan

I Vegby finns det husägare som är intresserade av att starta en eller flera grannsamverkansgrupper.

Syfte

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Fungerar det?

Brottsförebyggande rådet, Brå, har sammanställt resultaten av en rad studier om hur Grannsamverkan fungerar. Sammanställningen visar att Grannsamverkan minskar brottsligheten i genomsnitt med 26%.

Är du intresserad av detta?

Är du intresserad av att vara med i en grannsamverkansgrupp? kontakta då gärna oss på mejladressen <grannsamverkan[at]vegby.se>.

Källa och mer information

Grannsamverkan: <http://samverkanmotbrott.se>