Sjöparken

Välkommen till den vackra SJÖPARKEN

En park för rekreation och avkoppling, för alla åldrar

SjöSjö 2

Sjö 3

Årets hus 2004

Kommittén för donationsfonden ”ÅRETS HUS” har för år 2004 utsett anläggandet av park och café på gamla sågverkstomten i Vegby med motiveringen:

Byalaget i Vegby har under året anlagt en attraktiv park med möjligheter för möten, natur- och konstupplevelser. De har även med små medel tillskapat ett café, ”Nyfiket”. Två eldsjälar ska omnämnas i tillblivelsen av caféet, Per-Ola Johansson och Robert Hjertén. De har transformerat enkla baracker till en hel cafébyggnad. Byalaget har med sin insats visat stor stilkänsla och miljöanpassning i arbetet att förändra den öde sågverkstomten till en behaglig plats.

Konst

Parken har smyckats med en del konst, som har skapats av konstnärerna Olof Andersson och Lars Isaksson, båda boende i trakten.

Sjö 4

Källan, forntid-nutid-framtid. Vardagsmöda och framtidstro har alltid varit människans följeslagare. Ung som gammal har visionen burit henne i helg som vardag.

Sjö 5

Sjö 6

Se in i stenen och känn historiens vingslag. Fokusera! Se en vision bortom horisonten …

Sjö 7

Fåren, Står nyfiket och kollar in vad som händer i parken. Baggen vaktar noga sina tackor.

Sjö 8Beachvolleyboll och skateboard

En Beachvolleyplan med en känsla av att vara på beachen, tack vare den rätta sanden. En asfalterad plan med två skateboardramper

Sjö 9Grillstuga

I parken finns en grillstuga, fri att använda under ansvar.

Utflyktsmål

Sjöparken har blivit det perfekta utflyktsmålet. Delvis tack vare den gamla banvallen som blivit en cykel- och gångbana, där man också ser en hel del rollerblades- och rullskidsåkare. Men också för att den ligger utmed vägen genom Vegby vilket gör den lättillgänglig.

”Sågverkstomten”

Platsen för Sjöparken gick länge under namnet ”Sågverkstomten”. 1907 startade nämligen en herre vid namn Alfred Hultén ett sågverk på platsen. Valet av plats byggde till stor del på den nya järnvägen som gick förbi. En period tillverkades också cementtegel parallellt med sågningen. När verksamheten växte som mest fanns det inte tillräckligt med utrymme, vilket ledde till att man fyllde ut i sjön. Den gamla strandlinjen låg ungefär där kullen, där skylten står, slutar i dag. Sågverket brottades i flera år med lönsamhetsproblem och stängde, slutligen, igen till semestern1988. Efter det låg området öde och såg inte särskilt vackert ut. Planer på att bygga bostäder på området växte fram. Ett byggföretag planerade för byggnation, och försökte få in intresserade hyresgäster, men intresset var inte särskilt stort. 1999 gjordes en uppfräschning. Ogräs schaktades bort och man sådde gräs.

Så småningom växte tanken på att anlägga en park. I Vegbyortens Byalags regi, startades detta projekt som växte sig allt större och blev till vad det är idag.

Tack vare några eldsjälar, lokala entreprenörer, skolbarn och andra lokala förmågor har projektet genomförts. Ca 3000 arbetstimmar har lagts ner. Parken har kostat ca 550.000 kr, och har bl a finansierats med hjälp av 342.000 kr från Leader+. Resten har har täckts med egna medel.