Styrelsen för Byalaget Vega 2019

Ordförande
Henrik Rylander

Vice ordförande
Leif Karlsson

Övriga styrelseledamöter
Lars Hjalmarsson
Roland Johansson (sekreterare)
Mikael Petersson
Eva Vegborn (kassör)