Styrelsen för Byalaget Vega 2018

Ordförande

Mikael Petersson

Övriga styrelseledamöter

Lars Hjalmarsson

Roland Johansson (sekreterare)

Leif Karlsson

Peter Pettersson (administratör för Vegby.se)

Henrik Rylander

Eva Vegborn (kassör)