Jordkulan i Södra Säm

Jordkulan Platsen där jordkulan finns är belägen cirka 200 meter väster om Kvastbacken och kallas för Skogås. På den numera skogbeväxta platsen mitt ute på den närliggande åkern fanns också ett bostadshus där en barnfamilj bodde. Orsaken till att jordkulan uppfördes var att makarna ej längre kunde bo under samma tak. Vilken av dem som måste flytta till jordkulan är i dag lite oklart. På denna plats finns i dag två stycken välbevarade jordkällare. Härifrån har du också en vacker utsikt mot norr över Sämbyn. Både inne i och utanför jordkulan finns bord och sittbänkar där du kan njuta av innehållet i din medhavda kaffekorg.

Hitta hit

För att hitta till platsen från Vegby-hållet åker du landsvägen mot Månstad öster om Sämsjön. Avtagsvägen till jordkulan finns mittemot f.d. södra småskolan i Säm cirka 500 meter söder om landsvägsbron över Sämån. Kommer du söderifrån från Månstad åker du vänster i vägkorsningen där den ena vägen går mot Gällstad. Vid slutet av den sista utförsbacken c/a 1100 m. efter korsningen finns avtagsvägen mot jordkulan.

Översiktskarta

Zoomad grundkarta

Zoomad satellitkarta