Grannsamverkan

I Vegby finns det i dag planer på att starta en eller flera grannsamverkansgrupper.

Syfte

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Fungerar det?

Brottsförebyggande rådet, Brå, har sammanställt resultaten av en rad studier om hur Grannsamverkan fungerar. Sammanställningen visar att Grannsamverkan minskar brottsligheten i genomsnitt med 26%.

Är du intresserad av detta?

Är du intresserad av att vara med i en grannsamverkansgrupp? kontakta då gärna Peter Pettersson på mejladressen <grannsamverkan[at]vegby.se>.

Källa och mer information

Samverkan mot brott (SAMBO) och Grannsamverkan, <http://samverkanmotbrott.se>