Enkät från Byalaget Vega 2018

Så här fyller du i Byalaget Vegas enkät 2018

 

  1. Öppna enkäten i en ny flik eller en ny sida här.
  2. Gör sedan antingen A eller B nedan:
    1. Fyll först i enkäten på vår hemsida och ladda sedan ned och spar den på din dator.
    2. Ladda först ned och spar enkäten från vår hemsida och fyll sedan i den på din dator.
  3. När du har fyllt i enkäten skickar du den som en bifogad fil till <enkat2018[at]vegby.se>.
Tack för din medverkan!